6135


SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI
 

Kabul Koşulları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının “Elektrik, İnşaat, Sağlık, İnşaat Teknolojisi, İş Makineleri, İş Makineleri Bakım ve Onarım, İş Makineleri Operatörlüğü, Kimya, Kimya Teknolojisi, Makine, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel)” bölümlerinden mezun olanlar “Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanların/olacakların ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlık (EA -1)” puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara öğrenim hakkı kazanarak, yüksekokulumuz ön lisans programında eğitim-öğretime başlayabileceklerdir.

 

Alınacak Derece

Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenci “Sivil Savunma ve İtfaiye Teknikeri” ünvanı alır.

 

Program Yeterlikleri

 • İtfaiye araç ve ekipmanını kullanabilmek ve temel bakımlarını yapabilmek
 • İtfaiye teşkilatının idari yapısını ve bağlı olduğu yasal mevzuat ve düzenlemeleri anlatabilmek
 • Yangın sınıflarını ve bunlarla ilgili tehlikeleri bilerek doğru söndürücü malzeme ve yöntemle yangına müdahale edebilmek
 • Yangın söndürücü malzemeler, kimyasal içerikleri ve kullanım alanlarını açıklayabilmek
 • Yangın sonrasında yangın nedeninin tespitine yönelik araştırma yapabilmek, delil toplayarak bulguları değerlendirebilmek
 • Kurtarma amacıyla kullanılan araç ve donanımdan faydalanarak kurtarma operasyonları yapabilmek
 • Bina içi ve dışında yangın güvenliğine yönelik olarak alınması gereken önlemleri belirleyebilmek, teknik çizimler yardımıyla gösterebilmek ve uygulayabilmek
 • Harita ve krokiler üzerinden doğal (deniz, göl, akarsu vb.) ve doğal olmayan (su deposu, hidrant vb.) su kaynaklarını tespit edebilmek ve bu kaynakları gösteren krokiler çizebilmek
 • Bina içi, bina dışı ve özel yangınlara müdahale organizasyonları yapabilmek
 • Afet ve acil durumlara yönelik planlama ve organizasyonları yapabilmek ve yönetebilmek
 • İtfaiye personelinin sahip olması gereken fiziksel yeterlilik, ahlak, dürüstlük, saygı gibi niteliklerin önemini kavramak ve insanlara güven verebilmek
 • Kimyasal maddelerin tehlikelerini ve müdahale yöntemlerini tanımlayabilmek

Program Çıktıları

 •  Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmeliklerinin ilkelerini öğrenip karşılaşacakları problemlerin çözümünde kullanabilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmeliklerinin ilkelerini öğrenip karşılaşacakları problemlerin çözümünde kullanabilme
 • İtfaiyecilikte fiziki yeterlilik ve yangın önlemede kullanılan aktif ve pasif önlemleri çalıştırabilme yeteneğine sahip olabilme
 • İtfaiyecilikte fiziki yeterlilik ve yangın önlemede kullanılan aktif ve pasif önlemleri çalıştırabilme yeteneğine sahip olabilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte yangın kimyasını öğrenip ve teorileri ile ilgili açıklamaları yapıp problemleri çözebilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte yangın kimyasını öğrenip ve teorileri ile ilgili açıklamaları yapıp problemleri çözebilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte ilkyardım ve kurtarma tekniklerini açıklayabilme, uygulayıp uygulatabilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte ilkyardım ve kurtarma tekniklerini açıklayabilme, uygulayıp uygulatabilme
 • Yangın önleme ve denetleme çalışmaları yapabilme
 • Yangın önleme ve denetleme çalışmaları yapabilme
 • Hava teneffüs cihazlarının özelliklerini hakkında bilgi sahibi olup, kullanılmasını ve bakımını yapabilme
 • Hava teneffüs cihazlarının özelliklerini hakkında bilgi sahibi olup, kullanılmasını ve bakımını yapabilme
 • İş güvenliği yasa ve yönetmelikleri ile iletişim teknolojilerini takip edebilme
 • İş güvenliği yasa ve yönetmelikleri ile iletişim teknolojilerini takip edebilme
 • İnceleme yöntemlerinde kullanılacak sunu, deney raporu ve proje hazırlayabilme
 • İnceleme yöntemlerinde kullanılacak sunu, deney raporu ve proje hazırlayabilmeGelişen teknolojiye göre üretilen yapılar ve yapı teknolojilerini takip edebilme, yangın ve depremsellik açısından irdelenmesi hususunu öğrenebilme
 • Gelişen teknolojiye göre üretilen yapılar ve yapı teknolojilerini takip edebilme, yangın ve depremsellik açısından irdelenmesi hususunu öğrenebilme
 • İtfaiyeciliğin bağlayıcı kanun, yönetmelik ve yönergelerini takip edebilme ve gelişen teknolojiye uygunluk sağlayabilmesi için yenilikler önermeyi öğrenebilme
 • İtfaiyeciliğin bağlayıcı kanun, yönetmelik ve yönergelerini takip edebilme ve gelişen teknolojiye uygunluk sağlayabilmesi için yenilikler önermeyi öğrenebilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olup, gerekli olan algılama cihazlarını kullanabilmek ve bu maddelerin yangınına uygun söndürücü ile müdahale edebilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olup, gerekli olan algılama cihazlarını kullanabilmek ve bu maddelerin yangınına uygun söndürücü ile müdahale edebilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte yangın söndürme cihazlarıyla başlangıç yangınlarına müdahaleyi öğrenebilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte yangın söndürme cihazlarıyla başlangıç yangınlarına müdahaleyi öğrenebilme
 • Sivil savunma ve itfaiyecilikte yangınlara karşı su ve köpükle müdahale tekniklerini öğrenebilme
 • Sivil savunma ve itfaiyecilikte yangınlara karşı su ve köpükle müdahale tekniklerini öğrenebilme
 • İtfaiyecilikte yangın söndürdükten sonra genel araştırma ve inceleme yapılması ve yangın raporunun hazırlanmasını öğrenebilme
 • İtfaiyecilikte yangın söndürdükten sonra genel araştırma ve inceleme yapılması ve yangın raporunun hazırlanmasını öğrenebilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte kişisel koruyucu ekipmanları hakkında bilgi sahibi olup yangınlarda kullanabilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte kişisel koruyucu ekipmanları hakkında bilgi sahibi olup yangınlarda kullanabilme
 • İtfaiyecilikte yangın, arama kurtarma ve sel baskınlarına karşı araç ve motopompların kullanım tekniklerini öğrenebilme
 • İtfaiyecilikte yangın, arama kurtarma ve sel baskınlarına karşı araç ve motopompların kullanım tekniklerini öğrenebilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte takım çalışmasının önemini kavrayarak üzerine düşen görevi yerine getirebilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte takım çalışmasının önemini kavrayarak üzerine düşen görevi yerine getirebilme


Programın Derleri ve Ders İçerikleri İçin Tıklayınız...